Tin tức • VIETTEL CA

0975.11.1124

Tin tức

Tin tức

Tất cả: 3 bài viết

Doanh nghiệp phải sử dụng Hóa đơn điện tử từ năm 2018

Mục tiêu ngành Tài chính đưa ra đó là, đến năm 2020, cơ bản thực hiện hóa đơn điện tử với khoảng 90% số DN hoặc 90% lượng hàng hóa được mua bán (lưu thông) bằng hóa đơn điện tử thì lộ trình thực hiện từ năm 2018.

Dịch vụ liên quan

Contact Me on Zalo