Hướng dẫn quản lý dải hóa đơn

0975.11.1124

Hướng dẫn Hướng dẫn quản lý dải hóa đơn

Hướng dẫn quản lý dải hóa đơn

  • Chức năng này cho phép doanh nghiệp khai báo dải hóa đơn cho Chi nhánh. Chức năng bao gồm các chức năng sau:
  • Tra cứu Dải hóa đơn
  • Thêm mới Dải hóa đơn
  • Cập nhật Dải hóa đơn
  • Khóa/Mở khóa Dải hóa đơn
  • Người dùng đăng nhập vào hệ thống, chọn từ menu Quản lý phát hành/ Quản lý dải hóa đơn à Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý dải hóa đơn như sau:
Màn hình chức năng Quản lý dải hóa đơn
Màn hình chức năng Quản lý dải hóa đơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo