Hướng dẫn chọn mẫu hóa đơn cho doanh nghiệp

0975.11.1124

Hướng dẫn Hướng dẫn chọn mẫu hóa đơn cho doanh nghiệp

Hướng dẫn chọn mẫu hóa đơn cho doanh nghiệp

Bước 1: Để Chọn mẫu hóa đơn cho doanh nghiệp, ND nhấn nút [Tiếp] tại Bước Quản lý loại hóa đơn hoặc nhấn vào bước 4 → Hệ thống chuyển sang màn hình Chọn mẫu hóa đơn

Màn hình chọn mẫu hóa đơn
Màn hình chọn mẫu hóa đơn

Loại hóa đơn: Hiển thị danh sách loại hóa đơn ở trạng thái hoạt động, được khai báo từ chức năng Khai báo loại hóa đơn.

Bước 2: Để chọn mẫu hóa đơn, ND chọn Loại hóa đơn, hệ thống sẽ tự động sinh Mã mẫu hóa đơn và hiển thị danh sách mẫu hóa đơn tương ứng với Loại hóa đơn để người dùng chọn, như màn hình sau:

Màn hình chọn mẫu hóa đơn
Màn hình chọn mẫu hóa đơn

Bước 3: Người dùng tick chọn mẫu hóa đơn

  • Hệ thống sẽ tạm lưu hóa đơn đã chọn vào Giỏ
Màn hình mẫu hóa đơn sau khi chọn 1 mẫu hóa đơn
Màn hình mẫu hóa đơn sau khi chọn 1 mẫu hóa đơn
  • Để chọn mẫu cho nhiều loại hóa đơn, ND chọn lại Loại hóa đơn và tick chọn mẫu hóa đơn. Các hóa đơn được chọn sẽ được lần lượt thêm vào trong Giỏ.
Màn hình mẫu hóa đơn sau khi chọn 2 mẫu hóa đơn
Màn hình mẫu hóa đơn sau khi chọn 2 mẫu hóa đơn
  • Để xem danh sách hóa đơn đã chọn, ND có thể click vào Giỏ hoặc chuyển sang bước tiếp theo
Mẫu hóa đơn đã chọn khi xem trong Giỏ
Mẫu hóa đơn đã chọn khi xem trong Giỏ
Mẫu hóa đơn đã chọn khi xem tại bước Hoàn thành
Mẫu hóa đơn đã chọn khi xem tại bước Hoàn thành

Lưu ý: Mỗi hóa đơn, hệ thống chỉ cho phép chọn 1 mẫu hóa đơn

Bước 4: Người dùng nhấn nút Ghi lại để lưu các mẫu hóa đơn đã chọn vào hệ thống hoặc có thể nhấn nút Tiếp sau đó chọn Hoàn thành để lưu thông tin vào hệ thống

Bước 5: Trường hợp ND nhấn nút Tiếp, màn hình Hoàn thành sẽ hiển thị như sau:

Màn hình tại bước hoàn thành
Màn hình tại bước hoàn thành

Bước 6: Người dùng nhấn nút Hoàn thành để kết thúc việc khởi tạo thông tin doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo