Hướng dẫn tra cứu chứng thư số Viettel

0975.11.1124

Hướng dẫn Hướng dẫn tra cứu chứng thư số Viettel

Hướng dẫn tra cứu chứng thư số Viettel

Tra cứu chứng thư số:

Bước 1: Để Tra cứu chứng thư số, ND nhấn nút [Tiếp] tại Bước cập nhật thông tin chính hoặc nhấn vào bước 2 → Hệ thống chuyển sang màn hình Tra cứu chứng thư số

Màn hình tra cứu chứng thư số
Màn hình tra cứu chứng thư số

Bước 2: Trên màn hình tìm kiếm, nhập điều kiện tìm kiếm gồm một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm gồm:

  • Chi nhánh doanh nghiệp
  • Loại chứng thư số
  • Trạng thái

Bước 3: Nhấn nút Tìm kiếm.

  • Hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả về kết quả (nếu có) trên bảng dữ liệu Danh sách chứng thư số
  • Trường hợp không có dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy bản ghi nào”

Xem chứng thư số:

Bước 1: Để xem chứng thư số, NSD thực hiện tìm kiếm chứng thư số cần xem

Bước 2: NSD nhấn vào icon  của dòng tương ứng với chứng thư số cần xem. Màn hình chi tiết chứng thư số sẽ hiển thị

Xem thông tin chứng thư số
Xem thông tin chứng thư số

Bước 3: NSD nhấn nút [x] hoặc nút Đóng để đóng cửa sổ xem chứng thư số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo