Hướng dẫn quản lý loại hóa đơn của Chi nhánh

Màn hình quản lý loại hóa đơn

– Để khai báo và quản lý loại hóa đơn của Chi nhánh, ND nhấn nút [Tiếp] tại Bước Tra cứu chứng thư số hoặc nhấn vào bước 3 → Hệ thống chuyển sang màn hình Quản lý loại hóa đơn

– Chức năng này cho phép khai báo và quản lý loại hóa đơn của doanh nghiệp. Chức năng bao gồm các chức năng chính sau:

 • Tra cứu Loại hóa đơn
 • Thêm mới Loại hóa đơn
 • Cập nhật Loại hóa đơn
 • Khóa/Mở khóa Loại hóa đơn
Màn hình quản lý loại hóa đơn
Màn hình quản lý loại hóa đơn

Tra cứu Loại hóa đơn

Bước 1: Trên màn hình tìm kiếm, nhập điều kiện tìm kiếm gồm một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm gồm:

 • Nhóm loại hóa đơn
 • Tên loại hóa đơn
 • Trạng thái

Bước 2: Nhấn nút Tìm kiếm.

 • Hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả về kết quả (nếu có) trên bảng dữ liệu Danh sách Loại hóa đơn
 • Trường hợp không có dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy bản ghi nào”

Chức năng Thêm mới Loại hóa đơn

Bước 1: Để thêm mới loại hóa đơn, ND nhấn nút Thêm mới à Hệ thống hiển thị popup Thêm mới loại hóa đơn

Popup thêm mới loại hóa đơn
Popup thêm mới loại hóa đơn

Bước 2: NSD nhập các thông tin về loại hóa đơn thêm mới

 • Nhóm loại hóa đơn: Danh sách nhóm loại
 • Tên loại hóa đơn
 • Trạng thái
 • Mô tả

Bước 3:

 • ND tích vào checkbox Tiếp tục thêm mới để hệ thống không đóng popup thêm mới sau khi thực hiện Thêm mới
 • Nhấn nút Thêm mới:
 • Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
 • Nếu không xảy ra lỗi, thông tin Loại hóa đơn được lưu vào hệ thống, thông tin vừa nhập hiển thị lên Danh sách Loại hóa đơn.
 • Nhấn nút [x] hoặc nút Hủy bỏ để đóng cửa sổ thêm mới:

Chức năng Cập nhật Loại hóa đơn

Bước 1: Tra cứu để tìm ra Loại hóa đơn cần sửa (nếu cần).

Bước 2: ND nhấn vào icon  của dòng tương ứng với Loại hóa đơn cần sửa à Hệ thống hiển thị popup Cập nhật loại hóa đơn.

Popup cập nhật loại hóa đơn
Popup cập nhật loại hóa đơn

Bước 3: ND nhập các thông tin cần thay đổi.

Lưu ý: Thông tin Nhóm loại hóa đơn là không được phép chỉnh sửa.

Bước 4:

 • Nhấn nút Cập nhật:
 • Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
 • Nếu không xảy ra lỗi, thông tin Loại hóa đơn được cập nhật vào hệ thống, thông tin vừa cập nhật hiển thị lên Danh sách Loại hóa đơn.
 • Nhấn nút [x] hoặc nút Hủy bỏ để đóng cửa sổ cập nhật.

Chức năng Khóa Loại hóa đơn

Bước 1: Tra cứu để tìm ra Loại hóa đơn cần khóa (nếu cần).

Bước 2: ND nhấn vào icon  của dòng tương ứng với Loại hóa đơn cần khóa à Loại hóa đơn được cập nhật từ trạng thái Hoạt động sang trạng thái Ngừng hoạt động.

Chức năng Mở khóa Loại hóa đơn

Bước 1: Tra cứu để tìm ra Loại hóa đơn cần mở khóa (nếu cần).

Bước 2: ND nhấn vào icon  của dòng tương ứng với Loại hóa đơn cần mở khóa à Loại hóa đơn được cập nhật từ trạng thái Ngừng hoạt động sang trạng thái Hoạt động.

Chia sẻ:
Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Đăng ký online nhận ngay khuyến mãi