Hướng dẫn quản lý loại hóa đơn của Chi nhánh

0975.11.1124

Hướng dẫn Hướng dẫn quản lý loại hóa đơn của Chi nhánh

Hướng dẫn quản lý loại hóa đơn của Chi nhánh

– Để khai báo và quản lý loại hóa đơn của Chi nhánh, ND nhấn nút [Tiếp] tại Bước Tra cứu chứng thư số hoặc nhấn vào bước 3 → Hệ thống chuyển sang màn hình Quản lý loại hóa đơn

– Chức năng này cho phép khai báo và quản lý loại hóa đơn của doanh nghiệp. Chức năng bao gồm các chức năng chính sau:

 • Tra cứu Loại hóa đơn
 • Thêm mới Loại hóa đơn
 • Cập nhật Loại hóa đơn
 • Khóa/Mở khóa Loại hóa đơn
Màn hình quản lý loại hóa đơn
Màn hình quản lý loại hóa đơn

Tra cứu Loại hóa đơn

Bước 1: Trên màn hình tìm kiếm, nhập điều kiện tìm kiếm gồm một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm gồm:

 • Nhóm loại hóa đơn
 • Tên loại hóa đơn
 • Trạng thái

Bước 2: Nhấn nút Tìm kiếm.

 • Hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả về kết quả (nếu có) trên bảng dữ liệu Danh sách Loại hóa đơn
 • Trường hợp không có dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy bản ghi nào”

Chức năng Thêm mới Loại hóa đơn

Bước 1: Để thêm mới loại hóa đơn, ND nhấn nút Thêm mới à Hệ thống hiển thị popup Thêm mới loại hóa đơn

Popup thêm mới loại hóa đơn
Popup thêm mới loại hóa đơn

Bước 2: NSD nhập các thông tin về loại hóa đơn thêm mới

 • Nhóm loại hóa đơn: Danh sách nhóm loại
 • Tên loại hóa đơn
 • Trạng thái
 • Mô tả

Bước 3:

 • ND tích vào checkbox Tiếp tục thêm mới để hệ thống không đóng popup thêm mới sau khi thực hiện Thêm mới
 • Nhấn nút Thêm mới:
 • Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
 • Nếu không xảy ra lỗi, thông tin Loại hóa đơn được lưu vào hệ thống, thông tin vừa nhập hiển thị lên Danh sách Loại hóa đơn.
 • Nhấn nút [x] hoặc nút Hủy bỏ để đóng cửa sổ thêm mới:

Chức năng Cập nhật Loại hóa đơn

Bước 1: Tra cứu để tìm ra Loại hóa đơn cần sửa (nếu cần).

Bước 2: ND nhấn vào icon  của dòng tương ứng với Loại hóa đơn cần sửa à Hệ thống hiển thị popup Cập nhật loại hóa đơn.

Popup cập nhật loại hóa đơn
Popup cập nhật loại hóa đơn

Bước 3: ND nhập các thông tin cần thay đổi.

Lưu ý: Thông tin Nhóm loại hóa đơn là không được phép chỉnh sửa.

Bước 4:

 • Nhấn nút Cập nhật:
 • Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
 • Nếu không xảy ra lỗi, thông tin Loại hóa đơn được cập nhật vào hệ thống, thông tin vừa cập nhật hiển thị lên Danh sách Loại hóa đơn.
 • Nhấn nút [x] hoặc nút Hủy bỏ để đóng cửa sổ cập nhật.

Chức năng Khóa Loại hóa đơn

Bước 1: Tra cứu để tìm ra Loại hóa đơn cần khóa (nếu cần).

Bước 2: ND nhấn vào icon  của dòng tương ứng với Loại hóa đơn cần khóa à Loại hóa đơn được cập nhật từ trạng thái Hoạt động sang trạng thái Ngừng hoạt động.

Chức năng Mở khóa Loại hóa đơn

Bước 1: Tra cứu để tìm ra Loại hóa đơn cần mở khóa (nếu cần).

Bước 2: ND nhấn vào icon  của dòng tương ứng với Loại hóa đơn cần mở khóa à Loại hóa đơn được cập nhật từ trạng thái Ngừng hoạt động sang trạng thái Hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo